Advies aan het parlement: sluit nooit kinderen op en investeer in alternatievenDe federale Ombudsman werd om advies gevraagd over een wetsvoorstel dat de opsluiting van minderjarigen wil verbieden. Het wetsvoorstel werd op 16 september besproken in de commissie voor Binnenlandse Zaken en Migratie.

 

Kinderen opsluiten is niet te verantwoorden

David Baele, federaal Ombudsman : « Kinderen opsluiten is niet te verantwoorden. We hebben al in 2008 opgeroepen om daar onmiddellijk mee te stoppen. Zelfs al werden de voorwaarden aangepast en is de opsluiting van korte duur, het kan een traumatische ervaring zijn voor kinderen en zware gevolgen hebben voor hun gezondheid en ontwikkeling. »

De federale Ombudsman juicht toe dat het wetsvoorstel de opsluiting van kinderen in migratie resoluut en onder alle omstandigheden wil verbieden.

Sterker inzetten op coaching van de gezinnen

De federale Ombudsman vindt echter dat het wetsvoorstel niet volstaat.

Als we willen dat de betrokken gezinnen effectief het grondgebied verlaten, dan moeten de alternatieven voor opsluiting doeltreffender zijn. Op dit moment krijgen deze gezinnen geen echte coaching om vrijwillig naar hun land terug te keren, of ze nu verblijven in een eigen woning of in een open terugkeerwoning.

De federale Ombudsman pleit ervoor sterker in te zetten op de coaching van de gezinnen door hen te laten begeleiden door een multidisciplinair team.

De alternatieven evalueren

De federale Ombudsman stelt vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen statistieken kan voorleggen die het mogelijk maken te evalueren of de alternatieven voor opsluiting werken of niet. Hij blijft er dus op aandringen dat er een grondige studie komt naar de doeltreffendheid van de alternatieven voor opsluiting en naar de oorzaken van het mislukken van uitwijzingsprocedures van gezinnen met kinderen.

 

> Lees het advies van de federale Ombudsman gepost op: 16/09/2020