Geen bezoek mogelijk op vrijdag 24 mei 2019.     
 

Alternatieve oplossingen in plaats van kinderen op te sluiten

Sinds 2008 sloot België geen kinderen meer op. De opening van woonunits in het gesloten repatriëringscentrum 127bis waarin gezinnen met kinderen zullen worden opgesloten, is een belangrijke stap terug.

Versterking van de alternatieven

Vooraleer besloten wordt dat een maatregel, de uitwijzing van families vanuit open terugkeerwoningen, niet efficiënt is, moet de overheid deze evalueren en de middelen bepalen die toelaten de doelstellingen ervan te realiseren.

Federaal Ombudsman Guido Herman: “Gedurende 10 jaar, dus sinds 2008, maakte de regering geen enkele ernstige evaluatie van de open terugkeerwoningen. Het is nochtans hoog tijd om hun werking en efficiëntie te evalueren en een analyse te maken van de redenen waarom meer dan een derde van de families deze huizen verlaten.”

De federale Ombudsman vraagt dus opnieuw aan de regering om de alternatieven voor opsluiting te versterken. Hij herinnert aan zijn aanbeveling aan het Parlement van 2016: 

- de oorzaken van het mislukken van de terugkeerwoningen analyseren 

-  de coaching van gezinnen met kinderen versterken.

Een kind opsluiten is niet te rechtvaardigen

Na een onderzoek over het functioneren van de gesloten centra in 2009 besloot de federale Ombudsman dat het noch medisch, noch juridisch te rechtvaardigen is om kinderen op te sluiten.

Zelfs al lijken de omstandigheden aangepast en zelfs al is de duur van de opsluiting kort, dan nog kan de opsluiting ernstige en traumatiserende gevolgen hebben voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. 

gepost op: 10/08/2018