Belastingen: Kijk uw aangifte zorgvuldig na

Vérifiez attentivement votre déclaration d’impôt

 

Verbeteringen in het VVA

Uit een onderzoek van de federale Ombudsman over het voorstel van vereenvoudigde aangifte of VVA bleek dat er heel wat onduidelijkheden waren voor de burger, en dat sommige vooraf ingevulde gegevens op het VVA onvolledig of onjuist waren. Sommige mensen verloren daarbij fiscale voordelen.

De federale Ombudsman kaartte dit aan bij de FOD Financiën, die aan de slag ging met de aanbevelingen en ze allemaal toepaste. Daardoor zijn heel wat knelpunten van het VVA vandaag weggewerkt. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de klachten van een aantal burgers dat aanklopte bij de federale Ombudsman, de situatie voor alle belastingplichtigen heeft verbeterd.

De FOD Financiën verbeterde het VVA:
- Hij informeert de burgers beter.
- Hij verwittigt burgers die geen VVA meer ontvangen en een klassieke aangifte moeten indienen.
- Hij biedt expliciet hulp aan voor wie daar nood aan heeft.
- Hij verstuurt minder VVA’s om het risico op fouten en onvolledigheden te verkleinen.


De regelgeving voor kinderen ten laste vereenvoudigen

Voor de feitelijk samenwonenden, blijft de federale Ombudsman er bij het Parlement op aandringen dat de regelgeving over de toewijzing van de kinderen ten laste eenvoudiger moet. Die is nu zo complex dat de combinatie met de diverse gezinssamenstellingen het de FOD Financiën zo goed als onmogelijk maakt om de gegevens over kinderen ten laste volledig en correct vooraf in te vullen.


Kijk uw belastingaangifte zorgvuldig na

In 2020 paste 16% van de belastingplichtigen die een VVA ontvingen, het voorstel aan. Dat percentage loopt op tot 35% voor wie het VVA digitaal ontving.

De FOD Financiën zorgt ervoor dat de vooraf ingevulde gegevens zo compleet en juist mogelijk zijn, maar mogelijk beschikt hij niet over alle gegevens of kreeg hij foute gegevens door. Of het nu om een VVA of een klassieke belastingaangifte via Tax-on-web gaat, de vooraf ingevulde gegevens kunnen fouten bevatten of onvolledig zijn. Daarom is het altijd nodig om alle gegevens op het VVA of in Tax-on-web zorgvuldig te controleren.

Welke gegevens moet u controleren?
Bekijk de lijst van de FOD Financiën met na te kijken gegevens

Vragen of onduidelijkheden?
Contacteer het Contact Center van de FOD Financiën of het Centrum Particulieren van uw regio


Papieren aangifte
De papieren aangifteformulieren (in de bruine enveloppe) worden in juni uitgestuurd.  De FOD Financiën biedt telefonische hulp bij het invullen en het nakijken van uw papieren aangifte.


Een klacht?
Hebt u een probleem met uw belastingaangifte

gepost op: 17/05/2021