Van 22 juli tem 14 augustus zijn we enkel 's morgens van 9u tot 12u30 telefonisch bereikbaar.  
 

Bezwaarschrift indienen tegen uw aanslagbiljet? Twee tips

Wie niet akkoord is met het bedrag vermeld op zijn aanslagbiljet voor de belastingen, kan een bezwaarschrift indienen.

1)   Wacht niet te lang

U heeft zes maanden tijd om uw bezwaarschrift – per gewone post of per aangetekende zending - te versturen. Maar u kan beter niet te lang wachten.

De termijn begint te lopen op de derde werkdag na de verzenddatum. Een voorbeeld:

De fiscus heeft uw aanslagbiljet verzonden op 14 september 2015. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, loopt dan vanaf 17 september 2015, de derde werkdag na de verzenddatum. De bezwaartermijn van zes maanden loopt tot 17 maart 2016. U heeft dan tot ten laatste 17 maart 2016 om uw bezwaarschrift in te dienen. Let op: als u het bezwaarschrift per gewone post verstuurt, geldt de ontvangstdatum bij de fiscus.

2)    Aangetekende zending: postdatum bepalend

U heeft toch te lang gewacht en het einde van de termijn nadert? Kies dan zeker voor een aangetekende zending.

In dat geval geldt de datum van de poststempel. Zelfs wanneer u het bezwaarschrift verstuurt op de laatste dag van de termijn van zes maanden, blijft u toch binnen de geldige bezwaartermijn.

Jarenlange inspanning

De federale Ombudsman heeft er sinds 2003 voor geijverd om u tot de laatste dag van de termijn de kans te geven een bezwaarschrift in te dienen. De wet werd hiervoor uiteindelijk in 2014 aangepast.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

Kijk op de website van FOD Financiën of op de tweede pagina van uw aanslagbiljet.

gepost op: 07/09/2015