Congres over de toekomstige generaties

Federaal ombudsman Jérôme Aass zit aan een tafel en spreekt

foto van David Dannevoye


De rechten van toekomstige generaties beschermen is het thema van deze conferentie van de vereniging van Franstalige Ombudsmannen (het AOMF of l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie) die plaatsvindt in Monaco.

Verschillende bemiddelingsinstellingen uit Europa en Afrika onderzoeken wat zij kunnen doen om de rechten van toekomstige generaties te beschermen. De coronacrisis en de maatregelen om de pandemie te bestrijden hebben bepaalde mensenrechten onder druk gezet, in het bijzonder de rechten van jongeren.

Federaal ombudsman Jérôme Aass (foto), deelde tijdens de conferentie de vaststellingen en aanbevelingen die we in ons jaarverslag 2020 deden om de mensenrechten in tijden van pandemie beter te beschermen:

  •  de overheid moet op meerdere manieren bereikbaar zijn en daarbij moet plaats zijn voor menselijk en individueel contact;
  •  in alle aspecten van haar dienstverlening moet de overheid rekening houden met de moeilijkheden die burgers kunnen ondervinden in hun contacten met de digitale overheid;
  •  administraties moeten oog hebben voor mensen die het moeilijk hebben, om welke reden dan ook, en moeten gepaste begeleiding en hulp verzekeren;
  •  de overheid moet de mensen- en kinderrechten tot een dagelijkse realiteit maken.


Verklaring van Monaco

Het resultaat van de conferentie is de Verklaring van  Monaco (in het Frans) waarin de ombudsmannen verklaren zich te zullen inzetten voor de rechten van toekomstige generaties. Ze roepen de overheden van hun land ook op om een specifiek juridisch kader uit te werken om hen een rol te geven in de bescherming van die rechten. 

L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie ondersteunt de bemiddelingsinstellingen met het doel ze te versterken. Ze is essentieel om de rechtsstaat te versterken en de fundamentele rechten van de burgers te verdedigen. 


> Meer informatie over:
- de activiteiten van het AOMF op www.aomf-ombudsmans-francophonie.org (in het Frans);
- onze internationale activiteiten in ons jaarverslag 2020.

gepost op: 13/07/2021