Geen bezoek mogelijk op vrijdag 24 mei 2019.     
 

De federale Ombudsman voert onderzoek naar de invorderingsstrategie van de FOD Financiën


© Belga

De federale Ombudsman blijft jaarlijks 200 klachten krijgen van mensen die moeilijkheden hebben om hun belastingen te betalen. Ze klagen over de manier waarop de FOD Financiën hen behandelt.

De federale Ombudsman Guido Herman zegt: De klachten van mensen met betalingsproblemen doen veel vragen rijzen over de invorderingsstrategie van de FOD Financiën. Houdt de overheid rekening met de moeilijkheden van die mensen, of maken de procedures van de FOD Financiën hun situatie soms erger? Kunnen er geen kosten vermeden worden, in het belang van burger en overheid? Daarom hebben we een onderzoek geopend.

De federale Ombudsman onderzoekt nu:

  • de middelen die de administratie inzet om schulden terug te vorderen,  
  • de manier waarop de administratie afbetalingsplannen toekent en
  • de communicatie van de administratie met burgers die betalingsproblemen ondervinden

Het onderzoek verloopt in overleg met de FOD Financiën. De federale Ombudsman interviewde ook een vijftiental ontvangers en leidinggevenden van infocenters uit het hele land en ontmoette een groot aantal andere terreinactoren: schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, andere overheidsdiensten, andere ombudsmannen…

Het onderzoeksverslag wordt overhandigd aan het parlement voor eind 2018.

gepost op: 19/07/2018