De Verenigde Naties onderzoeken het respect voor de mensenrechten in België


Foto https://unsplash.com/@matreding


Het onderzoek heet de  “universele periodieke doorlichting” (UPR) en gaat na in hoeverre België zijn verplichtingen en verbintenissen op het gebied van de mensenrechten nakomt. België heeft daartoe een verslag ingediend. De minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, zal het verslag toelichten. Zij zal ook antwoorden op vragen en aanbevelingen van andere landen die lid zijn van de VN-Mensenrechtenraad.

Sluit kinderen nooit op

Tal van Belgische instellingen en niet-gouvernementele organisaties hebben bijgedragen tot de voorbereiding van deze evaluatie door hun bevindingen en aanbevelingen door te geven aan de VN-Mensenrechtenraad.

De federale Ombudsman leverde ook een bijdrage. Samen met de Kinderrechtencommissaris en zijn Franstalige evenknie “le Délégué général aux droits de l’enfant”, herinnerde hij eraan dat het opsluiten van kinderen in migratie bij wet verboden moet worden. De federale Ombudsman herbevestigde ook zijn aanbevelingen en advies aan het federale Parlement om te investeren in alternatieven voor opsluiting.

 

gepost op: 03/05/2021