Van 22 juli tem 14 augustus zijn we enkel 's morgens van 9u tot 12u30 telefonisch bereikbaar.  
 

Fiscaliteit is niet aangepast aan de nieuwe gezinsvormen

We hebben dit jaar een aantal klachten ontvangen van ouders die de fiscale regelgeving met betrekking tot hun kinderen ten laste niet begrijpen; waarom gelijke situaties  tot ongelijke resultaten leiden, ontgaat hen. Om de moeilijkheden in kaart te brengen, zijn we een systemisch onderzoek gestart, waarvan de resultaten zijn bekendgemaakt op de voorstelling van ons jaarverslag 2015 op 18 april in de Kamer.

Heel complex en niet aangepast

De analyse geeft aan hoe de verschillende elementen van de fiscale regelgeving op elkaar inwerken en  dit uiteindelijk leidt tot een ongelijke behandeling van ouders met kinderen ten laste. De complexiteit is zo groot dat ook nauwelijks te overzien is wat het fiscale resultaat van een beslissing - van een ouder of van bijvoorbeeld een rechter - zal zijn.  

Ook voor de fiscus wordt het - onder meer door het bestaan van die nieuwe gezinsvormen (co-ouderschap, alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen) - steeds moeilijker om de realiteit van een gezinssituatie te achterhalen; daarenboven is die wetgeving niet altijd aangepast aan de realiteit van de familiesituatie.

Fiscale ongelijkheid

Een fictief voorbeeld hoe de fiscale wetgeving, die de fiscale woonplaats voor het kind als een sleutelelement in de berekening meeneemt, voor ongelijkheden zorgt tussen de ouders van hetzelfde kind:

Bram en Ellen zijn de ouders van Anna; ze zijn gescheiden. Anna heeft haar fiscaal adres bij Ellen. Bram heeft nog twee kinderen met Sofie. Ellen heeft nog twee kinderen met Marc. Zowel Bram als Ellen hebben dus drie kinderen ten laste.

Maar Ellen, bij wie Anna inwoont, ontvangt een groter fiscaal voordeel dan Bram: het kind heeft immers zijn fiscale woonplaats bij haar... Ellen ontvangt als fiscaal voordeel 7.945 euro, Bram 4.635 euro….

Vereenvoudiging, transparantie en belang van het kind

We pleiten voor een gezinsfiscaliteit die eenvoudiger en transparanter is.

Het belang van het kind moet daarbij centraal staan. Tenslotte is deze fiscale regelgeving, geflankeerd door de kinderbijslagsystemen, gemaakt om kinderen een goede opvoeding, opleiding en kansen in de samenleving te geven.


gepost op: 12/05/2016