Focus op een klacht : een overheidsdienst beslist om de naam van een kind te veranderen

Volgens de FOD Buitenlandse Zaken moet Camille Khazen (schuilnaam) Camille Petit heten, zoals haar moeder. De overheidsdienst is niet akkoord met de aanpassing die de ambtenaar van burgerlijke stand drie jaar geleden deed op de geboorteakte en veranderde daarom zelf de naam van Camille in het Rijksregister.


Respect voor de wet

Nochtans heeft de Belgische ambtenaar van burgerlijke stand bij het aanpassen van Camille’s geboorteakte het advies van het parket gevolgd. Dat bevestigde een beslissing over het vaderschap en de toekenning van de familienaam van haar vader. De FOD Buitenlandse Zaken moet zich daar naar richten.


Door Camille een andere naam te geven, respecteert de overheidsdienst de wet niet en overschrijdt ze haar bevoegdheden. Enkel een rechtbank kan een document van een ambtenaar van burgerlijke stand tenietdoen.

Aanbeveling

Omdat de overheidsdienst bij haar beslissing blijft, richt de federale Ombudsman een aanbeveling tot deze dienst, met een kopie aan de minister van Buitenlandse Zaken. Enkele dagen later, krijgt Camille haar nieuwe paspoort… met de achternaam van haar vader.

Heb je ook een klacht?

Als je, zoals de ouders van Camille, een probleem hebt met je paspoort:
> Probeer dan eerst je probleem op te lossen met de FOD Buitenlandse Zaken.
> Ben je niet tevreden? Dien dan klacht in bij de federale Ombudsman.

Als je een ander probleem hebt, leidt www.ombudsman.be je makkelijk naar de juiste ombudsman.

gepost op: 17/01/2018