Van 22 juli tem 14 augustus zijn we enkel 's morgens van 9u tot 12u30 telefonisch bereikbaar.  
 

Focus op een klacht: fout in de kinderbijslag


Famifed eist dat Denise 700 € terugbetaalt. De overheidsdienst had zich vergist en keerde haar onterecht een jaar lang een te hoge kinderbijslag uit.

Nochtans is de wet duidelijk. De overheid kan geen terugbetaling vragen :
- als ze zelf een fout maakte en
- als de betrokkene te goeder trouw is, wat betekent dat die niet wist, of niet kon weten, dat het uitgekeerde bedrag te hoog was.

Te goeder trouw

De federale Ombudsman stelde vast dat Denise inderdaad te goeder trouw was, want ze leverde alle nodige informatie aan. Famifed hield er geen rekening mee en is dus zelf verantwoordelijk voor de gemaakte fout. Na de tussenkomst van de federale Ombudsman deelt Denise mee dat ze niet langer de 700€ moet terugbetalen.

Ook een probleem met je kinderbijslag?

Als je, net als Denise, een probleem hebt met je kinderbijslag betaald door Famifed:
> contacteer de klachtendienst van Famifed
> als je niet tevreden bent, kan je klacht indienen bij de federale Ombudsman.

Als je een ander probleem hebt, dan vind je via www.ombudsman.be gemakkelijk de juiste ombudsman die je kan helpen. 

gepost op: 26/10/2018