Focus op een klacht: te hoge belasting door identiteitsfraude

Volgens de gegevens van de FOD Financiën werd er nochtans geen vergissing begaan. De berekening van de belastingen klopt. Eugène trekt daarom zijn bezwaarschrift in. Maar later ontdekt hij dat er iemand met slechte bedoelingen zijn identiteit gebruikte. 

Slachtoffer van fraude

De rechtbank bevestigt de fraude: een andere man werkte met de identiteit van Eugène. Hij werd dus belast voor inkomsten die hij nooit kreeg. Voor de FOD Financiën is het nu te laat. Eugène kan de berekening van zijn belastingen niet meer aanvechten, omdat hij zijn bezwaarschrift terugtrok.

 Belasting herberekend

 De federale Ombudsman onderneemt verschillende stappen:

  • Hij krijgt van een andere overheidsdienst het correcte bedrag van de inkomsten van Eugène;
  • In de documenten van het dossier ontdekt hij een brief van Eugène die de FOD Financiën nooit beantwoord had;  
  • Op basis van deze nieuwe elementen en in het licht van de fraude vraagt hij de FOD Financiën om op deze brief te antwoorden en de belasting opnieuw te berekenen.

 Uiteindelijk moet Eugène geen 3.000€ meer betalen. Na een nieuwe berekening op basis van zijn werkelijke inkomsten krijgt hij ongeveer 250€ terug.

 Een probleem met je belastingen?

 Als je, net als Eugène, de resultaten van je belastingberekening wil aanvechten:

 Als je een ander probleem hebt, vind je via www.ombudsman.be gemakkelijk de weg naar de juiste ombudsman die jou kan vooruithelpen.

gepost op: 07/11/2017