Identiteitskaart bijna vervallen? De Europeanen krijgen nu ook een oproeping

Federale Ombudsman: de Europeanen krijgen nu ook een oproeping voor hun identiteitskaart

José (fictieve voornaam) is Spanjaard en woont alle ettelijke jaren in België. Hij is erover verbaasd dat hij van de gemeente geen uitnodiging tot hernieuwing van zijn identiteitskaart krijgt, hoewel deze bijna is verlopen. Zijn Belgische vrouw kreeg maanden vooraf wel een oproeping om het nodige te doen.

Gelijkheid van behandeling

Meerdere Europese burgers die zich in dezelfde situatie bevonden, namen contact op met de federale Ombudsman omdat ze zich gediscrimineerd voelden ten opzichte van de Belgische burgers.

Zij moeten zelf aan de gemeente vragen om hun identiteitskaart voor de vervaldag te hernieuwen terwijl de Belgische burgers zijn vrijgesteld van deze stap: de gemeente zendt de Belgische burger ruim op voorhand een oproeping.

Een onderzoek door de Ombudsman wees uit dat niets belet om deze dienst ook aan te bieden aan de Europeanen.

Verzending van de oproepingen vanaf september

Eind 2013 heeft de federale Ombudsman in zijn aanbeveling gevraagd aan de FOD Binnenlandse Zaken, die de identiteitskaarten opmaakt en de instructies voor de aflevering door de gemeenten opstelt, om de procedure tot oproeping uit te breiden naar de Europeanen.

De FOD Binnenlandse Zaken vroeg de nodige tijd om haar informaticasysteem aan te passen.

Dat is ondertussen gebeurd. Vanaf september 2015 zullen alle Europese inwoners die in België wonen voor de vervaldag van hun identiteitskaart voor vreemdelingen ook een oproep ontvangen om deze te hernieuwen. 


gepost op: 22/06/2015