OA 18/23 Terugbetalingen van www.verkeersboetes.be


De federale Ombudsman beveelt aan om de geldsommen die te veel en onverschuldigd zijn gestort op de rekening van de website “verkeersboetes” binnen 20 dagen terug te betalen.

Lees de aanbeveling OA 18/23 aan de FOD Justitie.