Onderzoek naar de aanvragen tot regularisatie van verblijf om medische redenen


Bij het behandelen van klachten hebben wij sinds een paar jaar vastgesteld dat een aantal werkwijzen binnen de administratie een bijzondere aandacht vragen.

De doelstelling is om na te gaan of de maatregelen en de procedures die gehanteerd worden door deze administratie een correcte behandeling van de dossiers toelaten, binnen een redelijke termijn.

Dit structureel onderzoek gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken. Het afsluitend verslag wordt in het najaar 2016 verwacht.


update op: 27/06/16

gepost op: 09/04/2015