Onderzoek naar de rol en positionering van de federale Ombudsman


Doel van het onderzoek

Wat verwacht de samenleving van de federale Ombudsman in de toekomst? Hoe kan deze efficiënt zijn rol vervullen?

Wie wordt bevraagd? 

De bevraging gebeurt in december 2017 en januari 2018 bij verschillende doelgroepen. In de eerste plaats bij de burger: zowel burgers die al klacht hebben ingediend als burgers die nog geen beroep deden op de federale ombudsman worden bevraagd. Daarnaast is er ook een onderzoek bij een aantal institutionele partners, zoals bijvoorbeeld parlementsleden, federale ambtenaren of het middenveld. Intern is er een denkoefening met de eigen medewerkers.

Welke garanties op anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn er?

Alle verstrekte informatie wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Wie doet het onderzoek?

In opdracht van de federale Ombudsman wordt dit onderzoek uitgevoerd door WES Research & Strategy in samenwerking met Sonecom.

gepost op: 04/12/2017