Personen met een handicap verliezen een deel van het sociaal tarief voor gas en elektriciteitDankzij het sociaal tarief ontvangen bepaalde categorieën van personen of huishoudens met beperkte inkomens een verlaagde factuur voor gas of elektriciteit.

Sinds de informatisering van de procedure genieten duizenden personen automatisch van het sociaal tarief, zonder dat ze hiervoor een aanvraag moeten indienen. 

Beperkte retroactiviteit

Maar voor personen met een handicap stelt die automatische procedure een probleem.

Hoewel de beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een retroactieve werking heeft die kan variëren van enkele maanden tot soms zelfs meerdere jaren,  wordt het sociaal tarief pas automatisch toegekend vanaf het begin van het trimester waarin de beslissing is genomen.

Gedurende enkele maanden of jaren genieten zij dus niet het sociaal tarief, hoewel zij daar wel recht op hebben. Voor een familie (ouders met een kind) met een gemiddeld energieverbruik kan het verschil oplopen tot 250 euro per jaar.

Een voorbeeld :

Het arbeidshof kent aan Graziella op 11 mei 2015 het recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap retroactief toe vanaf 1 december 2009. Toch geniet Graziella pas vanaf 1 april 2015 van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Zo loopt ze dus 5 jaar en vier maanden het sociaal tarief mis.

Vier jaar van overleg

Omdat de twee rechten, het sociaal tarief en de tegemoetkoming voor personen met een handicap, met elkaar verbonden zijn, zouden ze ook voor dezelfde periode van toepassing moeten zijn. Het recht mag niet afhankelijk zijn van de behandelingsduur van het dossier.

Al sinds 2012 proberen wij met de twee betrokken administraties een oplossing te zoeken, zonder de automatisering van de procedure in vraag te stellen. In afwachting van de aanpassing van de automatische toekenning hebben wij in 2015 twee aanbevelingen geformuleerd, een aan de Directie-generaal voor Personen met een Handicap en een aan de Directie-generaal voor Energie.

Een papieren attest

Wat vragen wij? Personen met een handicap moeten de mogelijkheid hebben om het ‘verloren’ sociaal tarief te vragen op basis van een papieren attest, afgeleverd door de administratie.

Dit alternatief hebben we tijdens een hoorzitting in de parlementaire commissie voor de Sociale Zaken voorgelegd.

gepost op: 23/06/2016