Rondetafel over de invorderingsstrategie van de FOD Financiën

De federale Ombudsman onderzoekt een aantal problemen die steeds terug opduiken in de manier waarop de FOD Financiën schulden invordert. 

Naar aanleiding van dit onderzoek organiseerde de federale Ombudsman een rondetafel om de eerste vaststellingen te bespreken en mogelijke oplossingen te onderzoeken. De deelnemers aan deze rondetafel waren de POD Maatschappelijke Integratie, de dienst Inning en Invordering en de Fiscale Bemiddelingsdienst van de FOD Financiën.

Het onderzoeksverslag over de invorderingsstrategie van de FOD Financiën wordt later aan het parlement overhandigd.

gepost op: 05/09/2018