Transgenders: geen medische voorwaarden meer om van identiteit te veranderen

De federale Ombudsman kreeg een klacht van een muziekleraar, een transgender die er niet in slaagt zijn identiteitsverandering te laten erkennen. Zijn werkgever weigert om zijn mannelijke voornaam te gebruiken en verwijst daarvoor naar de wettelijke procedure.

Een stigmatiserende wet

 Om een genderverandering officieel te laten registreren, voorziet de wet een zware procedure, gebaseerd op strikte voorwaarden:

-       een attest van een psychiater voorleggen,

-       een geslachtsverandering bewijzen,

-       zich laten steriliseren.

 

Deze voorwaarden raken aan de grondrechten van transgenders.

In zijn jaarverslag van 2016 wijst de federale Ombudsman er op dat het dringend is om de wet aan te passen. De procedure om van identiteit te veranderen, moet het privéleven en het recht op fysieke integriteit van transgenders respecteren. Je identiteit laten erkennen, mag niet afhangen van medische operaties.

 

Recht op zelfbeschikking

 

De procedure om van identiteit te veranderen, wordt binnenkort wellicht aangepast. Een wetsvoorstel van de minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen wordt op dinsdag 25 april besproken in een parlementaire commissie.

 

In de toekomst zouden transgenders hun aanvraag moeten kunnen doen via een vereenvoudigde en snellere procedure. De medische voorwaarden, zoals sterilisatie, zullen weggelaten worden, in overeenstemming met de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere internationale aanbevelingen.

 

Dit is een belangrijke stap vooruit om het recht te respecteren waarbij mensen zelf hun gender kunnen bepalen.

gepost op: 25/04/2017