Geen bezoek mogelijk op vrijdag 24 mei 2019.     
 

Verschil tussen recht hebben en recht krijgen in gezinshereniging


© belga

Het visum gezinshereniging laat vluchtelingen toe om in België bij een familielid te komen wonen. Maar deze mensen komen op hun weg grote belemmeringen tegen. Met ernstige gevolgen: sommige kunnen niet naar hun familie in België komen.

4 belemmeringen

In zijn jaarverslag 2017 dat hij voorstelde in de commissie Binnenlandse Zaken van het parlement, wees de federale Ombudsman op vier belangrijke belemmeringen:
-       het behandelingsproces van de aanvragen voor gezinshereniging door de Dienst Vreemdelingenzaken botst met verschillende normen van goed bestuur,
-       de bottesten die de ambassades en consulaten gebruiken om de leeftijd van kinderen te bepalen werden niet aan een interne kwaliteitscontrole onderworpen,
-       personen met een handicap worden geconfronteerd met eisen die soms onoverkomelijk zijn
-       de moeilijkheden van familieleden van erkende vluchtelingen om hun aanvraag in te dienen leiden er te vaak toe dat ze niet meer in aanmerking komen voor de soepelere voorwaarden.

De vaststellingen van de federale Ombudsman zijn gebaseerd op een aanzienlijk aantal klachten, die hij jaarlijks krijgt over de manier waarop de visumaanvragen voor gezinshereniging behandeld worden.  

Een klacht?

Als u een visumaanvraag voor een gezinshereniging heeft ingediend en u heeft een probleem, kan u klacht indienen bij de federale Ombudsman.

Heeft u een ander probleem? De site www.ombudsman.be leidt u gemakkelijk naar de ombudsman die u kan helpen.

gepost op: 07/06/2018