Van 22 juli tem 14 augustus zijn we enkel 's morgens van 9u tot 12u30 telefonisch bereikbaar.  
 

Vier onafhankelijke instellingen vragen evaluatie van uitwijzingsmaatregelen die kinderen niet opsluiten

In het kader van hun opdracht bezochten de federale Ombudsman, Myria, de Kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfants” vandaag de nieuwe gezinsunits in het gesloten centrum 127bis. Met dat bezoek wilden ze op het terrein vaststellen in welke omstandigheden kinderen worden opgesloten.

De federale regering stelt dat kinderen enkel worden opgesloten “als ultiem middel”, wanneer alle alternatieven, zoals coaching aan huis en in de open terugkeerwoningen, uitgeput zijn.

De federale Ombudsman en Myria vragen al jarenlang een grondige evaluatie

- van de uitwijzingsprocedures van gezinnen met kinderen vanuit de open terugkeerwoningen en

- van de maatregelen die de doeltreffendheid kunnen verhogen van de alternatieven voor opsluiting om de daadwerkelijke uitwijzing van gezinnen te waarborgen.  

Tot nu toe kwamen er geen concrete antwoorden. Nochtans is een dergelijke evaluatie een voorwaarde om te kunnen oordelen of en waarom die voorgaande stappen al dan niet werken. Pas dan kan worden bepaald wat eventueel nodig is om ze wél te laten werken. De kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant” sluiten zich aan bij deze vraag.

De vier onafhankelijke instellingen herhalen: “Dat opsluiting schadelijk is voor kinderen, daarover is iedereen het eens. Een dergelijke maatregel gebruiken als “ultiem middel” zonder te waarborgen dat alle alternatieven efficiënt werden uitgeput, is niet te verantwoorden voor een rechtsstaat die zorg draagt voor kinderen. We vragen de regering om de stappen vóór opsluiting te evalueren en waar mogelijk extra in te zetten op de efficiëntie van uitwijzingsmaatregelen die gezinnen met kinderen uitwijzen níet opsluiten.”

gepost op: 06/09/2018