Van 22 juli tem 14 augustus zijn we enkel 's morgens van 9u tot 12u30 telefonisch bereikbaar.  
 

Visum door gezinshereniging: de datum van registratie is soms bepalend


Copyright: Xander Stockmans

In sommige gevallen is de periode, waarin iemand een visum op basis van gezinshereniging kan aanvragen, beperkt in de tijd. Die regel is belangrijk voor volgende personen:

-  vluchtelingen

-  niet-begeleide minderjarigen

-  Belgische kinderen van wie een ouder vreemdeling is

Het laattijdig registreren van de visumaanvraag kan, in die gevallen, onomkeerbare gevolgen hebben. En dat is op zijn minst problematisch…

Onvolledige dossiers?

Personen die een visumaanvraag op basis van gezinshereniging willen laten registreren, moeten drie documenten indienen:

-  het ingevulde aanvraagformulier met een recente foto

-  het betalingsbewijs van de bijdrage in de administratieve kost

-  een geldig paspoort of officieel reisdocument

Maar sommige ambassades of consulaten wachtten met de registratie van de aanvraag tot de belanghebbende nog bijkomende documenten had afgeleverd, zoals een medisch attest of een huwelijksakte.  

Zware gevolgen

Vooraleer dergelijke bijkomende documenten werden verkregen, verstreek er soms veel tijd en de visumaanvraag werd daardoor te laat geregistreerd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde daarop om het visum toe te kennen. Met zware gevolgen: diegenen die in België wonen, konden hun familielid niet meer laten overkomen.

Snellere registratie

Wanneer de familieleden in het buitenland tijdig de nodige stappen hebben gezet, moet het recht op gezinshereniging met de in België verblijvende familie worden gevrijwaard. De federale Ombudsman heeft daarom aan de consulaten en ambassades gevraagd om zich anders te organiseren.

Daar is ook voor gezorgd: de consulaten en ambassades hebben nieuwe instructies gekregen. De extra documenten die een visumaanvraag volledig maken, kunnen voortaan na de registratie aan het dossier worden toegevoegd. 

Meer informatie over de voorwaarden voor gezinshereniging vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

gepost op: 15/02/2016