De afsluiting van het onderzoek

Wanneer sluit de federale Ombudsman het onderzoek van je klacht af?


Uiteraard wanneer er een oplossing is voor je probleem.

Of, wanneer hij jammer genoeg niet tot een oplossing kan komen of wanneer de administratie weigert om de voorgestelde oplossing uit te voeren. De Ombudsman kan haar hiertoe niet dwingen.

Daar blijft het niet bij, want er volgt nog een grondige evaluatie


Was je klacht - achteraf gezien - gegrond of slechts gedeeltelijk, of helemaal niet? Was er een bemiddeling nodig of is er misschien helemaal geen oordeel mogelijk?

Wat is het concrete resultaat van dit onderzoek?

Welke ombudsnormen werden niet nageleefd?

Het spreekt dat je hierover duidelijk wordt geïnformeerd en, uiteraard, de administratie ook.

Transparantie, weet je wel!