Het onderzoek

Is er meer aan de hand dan een misverstand of een communicatieprobleem, dan start de federale Ombudsman een diepgaand onderzoek.

Feiten worden nagetrokken ...

Standpunten getoetst ...

Argumentaties weerlegd ...

Analyses uitgewisseld ...

... tot er een oplossing voor je probleem wordt gevonden.

De rode draad doorheen dit proces zijn 15 ombudsnormen waaraan hij het optreden van de administratie toetst aan de kwaliteitsvereisten waar elkeen recht op heeft.

Let wel!

 

De ombudsman is niet je advocaat, noch rechter.

Hij maakt geen deel uit van de federale administratie. Zijn onderzoek voert hij dus in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Transparantie voert hij hoog in het vaandel en regelmatig informeert hij je hoe de zaken evolueren.