België moet onmiddellijk onderdak bieden aan alle asielzoekers

België treedt de rechten van de meest kwetsbare migranten met voeten: de kinderen en de asielzoekers. En dit aan de vooravond van de internationale migrantendag. 

Eind juli al heeft de federale Ombudsman aan Fedasil - het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers - en aan de Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding aanbevolen om behoeftige minderjarige kinderen die met hun ouders illegaal in het land verblijven onmiddellijk terug op te vangen in de open centra. 

Enkele weken later bezorgde de federale Ombudsman een verslag over deze problematiek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

De opvangcrisis is sindsdien nog groter geworden: Fedasil is niet meer in staat om opvang te garanderen aan alle asielzoekers. Ook de noodopvang in de hotels heeft zijn grenzen bereikt en de OCMW’s weigeren de mensen te helpen die door Fedasil zijn doorgestuurd. 

Ten aanzien van de asielzoekers verzuimt België daardoor zijn beschermingsplicht die vastligt in het Belgische recht en in bindende internationale verdragen en miskent hun fundamentele rechten. 

De tot nu toe voorgestelde maatregelen bieden geen oplossing op korte termijn. Zodoende komen er, met de winter voor de deur, iedere dag asielzoekers – mensen die nota bene op zoek zijn naar internationale bescherming – en kinderen waarvan vaststaat dat ze behoeftig zijn, op straat terecht.

De federale overheden moeten nu doeltreffend samenwerken en meteen de nodige maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van overheidsgebouwen die instapklaar zijn en toelaten de betrokkenen onmiddellijk op te vangen in omstandigheden die in overeenstemming zijn met de grondrechten en de menselijke waardigheid. 

De federale Staat moet lering trekken uit de huidige opvangcrisis en zorgen voor een doeltreffend plan dat toelaat om in alle omstandigheden noodopvang te verzekeren van zodra de maximumcapaciteit van het opvangnetwerk bereikt wordt.

Klik hier voor de integrale tekst van de aanbeveling.

gepost op: 15/12/2009