Benoeming van een directeur

Bij besluit van de federale Ombudsman van 15 mei 2009 wordt de heer Philippe Nicodème tot directeur (opdrachthouder) benoemd, met uitwerking op 1 juni 2009, voor een periode van drie jaar.

Het lopende mandaat van de heer Philippe Nicodème in de hoedanigheid van auditeur-coördinator (opdrachthouder) eindigde op 31 mei 2009 om 24.00 uur.

gepost op: 19/06/2009