de federale Ombudsman bemiddelt al 12 jaar tussen burger en fiscus

Burgers die een conflict hebben met de fiscus moeten niet noodzakelijk naar de rechtbank omdat de bemiddelingsdienst van Financiën nog niet werkt. De federale Ombudsman behandelt al meer dan 12 jaar klachten over Financiën.  Hij is trouwens totaal onafhankelijk terwijl de bemiddelingsdienst deel uitmaakt van de administratie.

De federale Ombudsman is opgericht door het parlement en als onafhankelijke en onpartijdige instelling onderzoekt hij gratis klachten van burgers over het optreden van alle federale administraties, dus ook Financiën. Als de klacht gegrond is, zoekt hij zo snel mogelijk een oplossing en doet hij aanbevelingen om de werking van de administratie te verbeteren.

Sinds 1997 heeft de federale Ombudsman al meer dan 11 000 burgers proberen te helpen met hun klachten over de belastingadministratie. Hij heeft in de voorbije 12 jaar 40 aanbevelingen aan de fiscus gedaan en 17 andere aanbevelingen over fiscale zaken aan het parlement voorgelegd.

Wie bij de belastingadministratie geen onmiddellijke oplossing vindt voor zijn fiscale problemen kan altijd terecht bij de federale Ombudsman, sinds enkele maanden ook op het gratis telefoonnummer 0800 99 962.

Eind maart overhandigt de federale Ombudsman zijn 12de jaarverslag aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

gepost op: 25/02/2009