Een vergissing bij de uitbetaling van uw kinderbijslag?

Pour le Médiateur fédéral, vous avez tout intérêt à vous adresser au tribunal du travail.


Heeft de administratie zich vergist bij de toekenning van uw kinderbijslag? Ontving u een te hoog bedrag? Wist u niet dat u slechts recht had op een lager bedrag?

Indien het antwoord op deze drie vragen ja is en de administratie vordert het ten onrechte uitbetaalde bedrag terug, heeft u er alle belang bij om in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Waarom?

Een wetsartikel bepaalt dat de RKW of het kinderbijslagfonds de ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag moet terugvorderen tot een jaar na de uitbetaling, ook in geval van fout van het kinderbijslagfonds. Maar onlangs besliste het Grondwettelijk Hof dat dit strijdig is met de Grondwet.

Zolang de wetgever dit wetsartikel niet heeft aangepast, moeten de RKW en de kinderbijslagfondsen het verder toepassen. Daarom deed de federale Ombudsman een aanbeveling aan het Parlement (AA 10/06) om de kinderbijslagwetgeving terug in overeenstemming te brengen met de Grondwet.

In afwachting van een wetswijziging kan enkel de arbeidsrechtbank de beslissing tot terugvordering van de RKW of het kinderbijslagfonds ongedaan maken. U moet dan niets terugbetalen.

Beroep instellen bij de arbeidsrechtbank is gratis en kan zonder advocaat. Raadpleeg hier de lijst van arbeidsrechtbanken.

gepost op: 02/05/2011