Leefomstandigheden in Merksplas

Cel in Merksplas

Het zogenaamde "celblok" is een afdeling van de strafinrichting in Merksplas. Hier worden de nieuw aangekomen gedetineerden tijdelijk opgesloten in afwachting van hun overplaatsing naar een andere afdeling. Ook de gedetineerden met een tuchtsanctie worden hier opgesloten.

De federale Ombudsman ontving meerdere klachten over de leefomstandigheden in het celblok en is eind november 2009 de situatie ter plaatse gaan onderzoeken.

De te kleine, verouderde cellen (zie foto) zijn overbevolkt en er is geen sanitair of stromend water. Zodoende moeten de gedetineerden nachtemmers gebruiken terwijl ze 21 uur per dag met twee in een cel zitten. Conclusie van de federale Ombudsman: de afdeling is ongeschikt om er gedetineerden in onder te brengen.

De federale Ombudsman heeft dan ook onmiddellijk aanbevolen om de celafdeling buiten gebruik te stellen.

Hierop besliste het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie om twee cellen om te bouwen in WC-en doucheruimtes. De werken zouden in september 2010 kunnen beginnen en klaar zijn tegen het einde van dit jaar.

De gedetineerden zullen het nieuwe sanitair overdag kunnen gebruiken dankzij een aanpassing van het regime in de celafdeling.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het verzekeren van menswaardige levensomstandigheden voor de gedetineerden in het celblok, maar de federale Ombudsman blijft bezorgd over de overbevolking in deze afdeling van de strafinrichting te Merksplas.

Voor bijkomende informatie : raadpleeg het Jaarverslag 2009 of de aanbeveling aan de administratie (OA 09/05) in de rubriek « Bibliotheek » op deze website.

gepost op: 13/07/2010