Onderzoeksverslagen over de werking van de open centra en de gesloten centra

In 2008 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de federale ombudsmannen gevraagd twee onderzoeken te voeren: een onderzoek naar de werking van de open centra beheerd en erkend door Fedasil, en een onderzoek naar de werking van de gesloten centra beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vandaag hebben de ombudsmannen de twee onderzoeksverslagen aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers overhandigd. Deze verslagen zullen later in de commissies besproken worden.

De onderzoeken behandelen de materiële verblijfsomstandigheden in de centra, de kwaliteit van de hulpverlening aan de personen die er verblijven, het eerbiedigen van hun fundamentele rechten en de manier waarop de centra hun taak invullen. De verslagen bevatten de gedane vaststellingen en de daaruit volgende aanbevelingen.

De gesloten centra zijn plaatsen van vrijheidsberoving waar de vreemdelingen zonder geldige verblijfsvergunning vastgehouden worden in afwachting van hun toelating om het grondgebied te betreden of van hun verwijdering naar hun land van oorsprong.

Link naar de samenvatting "gesloten centra"

De open centra zijn collectieve opvangcentra waar de asielzoekers tijdens  de eerste fase van hun asielprocedure kunnen verblijven om er de noodzakelijke materiële hulp te krijgen.

Link naar de samenvatting "open centra"

gepost op: 29/06/2009