Studiedag 'Ombudsdiensten en vreemdelingen'

De ombudsman is een vaste waarde geworden in onze samenleving. Waar staat hij evenwel in de relatie tussen het bestuur en de buitenlandse burger die toegang wenst tot het grondgebied, er wil verblijven, zich vestigen of die het land dient te verlaten?

Welke zijn de moeilijkheden die de buitenlandse onderdaan hierbij ervaart? Hoe verzoent de tussenkomst van de ombudsman zich met deze van maatschappelijke werkers, niet-gouvernementele organisaties of advocaten? Welke is zijn meerwaarde? Wat is de houding van de administratie ten aanzien van deze gesprekspartners?

Dit is een greep uit de vragen die aan bod zullen komen op de studiedag waarbij eveneens aandacht zal worden geschonken aan de meest recente ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht.

gepost op: 09/10/2007