Nieuws

27/11/2013

De federale ombudsman in Dakar

In Senegal vindt het 8ste congres van het AOMF (Association of Ombudsmen and Mediators of La Francophonie). Ook de federale Ombudsman levert actief bijdragen aan dit vierdaagse congres dat wereldwijd meer dan 80 deelnemers telt.

lees meer
19/11/2013

Nieuwe federale Ombudsmannen gaan van start op 19 november


Dinsdag 19 november is de eerste officiële werkdag van de nieuwe federale Ombudsmannen: Guido Herman, tot voor kort ombudsman voor de treinreizigers en Catherine De Bruecker, die begint aan haar tweede mandaat.

lees meer
22/10/2013

8 ombudsmannen van over heel Europa in Brussel

De raad van bestuur van het International Ombudsman Institute, Europese regio, vergadert vandaag in het bureau van de federale Ombudsman.

lees meer
24/04/2013

Jaarverslag : een kwestie van fair play

De federale ombudsmannen,  Guido Schuermans en Catherine de Bruecker, presenteerden vandaag hun jaarverslag en aanbevelingen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. De focus lag op fair play in de dynamiek tussen burger en overheid.

lees meer
16/07/2012

Stemmen in het buitenland wordt eenvoudiger

Het was niet eenvoudig om als Belg in het buitenland je stem uit te brengen bij verkiezingen. Zeker niet bij vervroegde verkiezingen. De federale Ombudsman vroeg om de procedure aan te passen. 

lees meer
14/05/2012

Een alternatief voor opsluiting van gezinnen

De federale ombudsmannen, Guido Schuermans en Catherine De Bruecker, bezochten samen met Marie Derain een open terugkeerhuis in Tubize. Marie Derain is de Franse ‘Défenseure des enfants’, een functie vergelijkbaar met die van Kinderrechtencommissaris in Vlaanderen... 

lees meer
22/12/2011

Verslag van de federale Ombudsman: Overgangsmaatregelen gezinshereniging


Op 15 december 2011 heeft de federale Ombudsman een tussentijds verslag bezorgd aan het Parlement. Daarin beveelt de Ombudsman overgangsmaatregelen aan op het gebied van gezinshereniging. Die maatregelen moeten er voor zorgen dat er geen verschil in behandeling ontstaat tussen personen die een aanvraag om gezinshereniging hebben ingediend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, enkel en alleen in functie van de datum waarop de administratie de beslissing neemt. Dergelijke ongelijke behandeling ondermijnt het vertrouwen van de burger in de werking van de Staat. 

lees meer
14/09/2011

Stopplaats Ombudsman, neem de ombudsbus!


Een probleem met een administratie en geen oplossing in zicht? De federale Ombudsman en de Ombudsman voor de Pensioenen doorkruisen het land en houden halt in een aantal steden om te luisteren naar uw problemen. Stap in en rijd mee!

lees meer
02/05/2011

Een vergissing bij de uitbetaling van uw kinderbijslag?


De RKW of uw kinderbijslagfonds begingen een vergissing en betaalden u teveel kinderbijslag en vorderen nu dit bedrag terug? U kunt hiertegen kosteloos in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank zonder tussenkomst van een advocaat.
lees meer
22/02/2011

Het netwerk van de ombudsmannen : POOL


Sinds 1997 hebben de Belgische institutionele ombudsmannen- en diensten zich verenigd in een netwerk, het “Permanent Overleg Ombudslui” (POOL). De federale Ombudsman is actief lid van dit netwerk en Catherine De Bruecker, federale Ombudsvrouw.
lees meer