Nieuws

21/12/2020

Openingsuren eindejaarsperiode

Onze diensten zijn gesloten van donderdag 24 december om 15u tot en met zondag 3 januari. We wensen u prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar. Het team van de federale Ombudsman staat in 2021 voor u klaar, meer dan ooit.

lees meer
17/12/2020

Nog een jaar om klokkenluiders beter te beschermen

België heeft nog één jaar om de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders uit te voeren en zijn wetgeving te versterken. Samen met 20 andere Europese publieke instellingen, dringt de federale Ombudsman er bij de Europese lidstaten op aan om dringend actie te ondernemen om klokkenluiders maximaal te beschermen.

lees meer
15/12/2020

Belastingen: controleer uw aanslagbiljet zorgvuldig

Heeft u net het aanslagbiljet van de belastingen ontvangen waarin staat hoeveel u terugkrijgt of zal moeten betalen? De federale Ombudsman raadt u aan om de informatie die erin wordt gegeven en de belastingberekening zo snel mogelijk te controleren, zelfs als u een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte heeft ontvangen van de administratie. Stelt u vast dat gegevens ontbreken of dat er een fout werd gemaakt? Hierna leggen we uit hoe u dit kan rechtzetten.

lees meer
16/11/2020

Internationale sensibiliseringsweek over fraude

Het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman neemt deel aan de internationale sensibiliseringsweek over fraude (fraud awareness week) die plaatsvindt van 15 tot 21 november 2020. Tijdens zijn onderzoeken naar fraude en misbruik bij de federale overheidsdiensten, stelt het Centrum Integriteit vaak vast dat federale overheidsdiensten onvoldoende inzetten op het voorkomen van fraude.  Het is absoluut nodig om een federaal integriteitsbeleid te ontwikkelen.

lees meer
16/11/2020

Kim Anh Nguyen, onderzoeker bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman : “Toezien op de integriteit van overheidsdiensten helpt om het vertrouwen van de burgers te behouden.”

Kim Anh is fraudeonderzoeker bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman. Haar dagelijkse missie: bijdragen aan een integere administratie ten dienste van de burger. Waaruit bestaat haar werk? Voor welke uitdagingen staat ze? En waarom vindt ze de integriteit van de overheidsdiensten belangrijk?

 

lees meer
03/11/2020

Asiel: de identiteit van verzoekers om internationale bescherming beter beschermd

Tot voor kort werden de naam en het adres van asielzoekers die internationale bescherming aangevraagd hebben vreemd genoeg doorgegeven aan hun land van herkomst wanneer ze in België een bankrekening hadden. Het was een ongelukkig gevolg van een internationaal systeem om belastingontwijking tegen te gaan. De federale Ombudsman heeft ervoor gezorgd dat deze personen, die een risico lopen op vervolging, voortaan beter beschermd zijn.    

lees meer
27/10/2020

De impact van de Covid-19 crisis op het werk van de Europese ombudsdiensten

De ombudsmannen van de Europese Unie hebben op maandag 26 oktober deelgenomen aan een online conferentie ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Europese Ombudsman. Thema van de debatten was de impact van de Covid-19 crisis. De federale Ombudsman wijst erop dat in België bepaalde groepen burgers moeilijkheden ondervinden met de toegang tot de overheidsdiensten.

lees meer
01/10/2020

Gevangenissen: het nieuwe klachtrecht van de gedetineerden

Gedetineerden die niet akkoord gaan met een beslissing kunnen vanaf nu rechtstreeks naar de klachtencommissie van hun gevangenis stappen. De federale Ombudsman is niet meer bevoegd om klachten te behandelen over de gevangenissen, maar hij blijft gedetineerden helpen als ze een probleem hebben met een andere federale administratie.

lees meer
28/09/2020

Belastingen: nood aan meer transparantie over het voorstel van vereenvoudigde aangifte

Veel burgers die een voorstel van vereenvoudigde aangifte of VVA ontvangen, hebben hulp nodig om na te gaan of de vooraf ingevulde gegevens kloppen. De FOD Financiën informeert hen niet voldoende en biedt hen ook niet expliciet hulp. Burgers verliezen belangrijke fiscale voordelen. Dat toont een onderzoek van de federale Ombudsman over het voorstel van vereenvoudigde aangifte aan. Hij bezorgt het onderzoeksverslag vandaag aan het Parlement.

lees meer
16/09/2020

Advies aan het parlement: sluit nooit kinderen op en investeer in alternatieven

Op verzoek van de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Migratie heeft de federale Ombudsman een advies geschreven over een wetsvoorstel dat de opsluiting van kinderen in migratie verbiedt. Volgens de federale Ombudsman is de opsluiting van kinderen niet te verantwoorden. Zijn advies bevat aanbevelingen om vooral de alternatieven voor opsluiting te versterken.

lees meer