Nieuws

05/09/2018

Rondetafel over de invorderingsstrategie van de FOD Financiën

De federale Ombudsman organiseerde op 5 september 2018 een rondetafel over de manier waarop de FOD Financiën schulden invordert. Deze rondetafel kadert in het onderzoek dat de federale Ombudsman opende naar de invorderingsstrategie van de FOD Financiën. 

lees meer
29/08/2018

Overlijden van Guido Schuermans, voormalig federaal Ombudsman

Guido Schuermans, federaal Ombudsman gedurende 8 jaar, van november 2005 tot november 2013, is op 23 augustus overleden.

lees meer
27/08/2018

Belgen in het buitenland verliezen niet langer automatisch hun nationaliteit

Belgen in het buitenland verloren tot nu toe automatisch hun nationaliteit als ze geen specifieke verklaring aflegden voor hun 28ste verjaardag. Die verplichting leidde tot absurde situaties die de federale Ombudsman aanklaagde. Het probleem is nu opgelost.

lees meer
10/08/2018

Alternatieve oplossingen in plaats van kinderen op te sluiten

België zal opnieuw kinderen opsluiten. Het opent een gesloten centrum voor gezinnen met kinderen, die wachten op hun uitwijziging. Al sinds de aankondiging van deze plannen in 2016, herbevestigde de federale Ombudsman dat de opsluiting van kinderen niet te verantwoorden is en vroeg hij om de alternatieven te versterken. 

lees meer
19/07/2018

De federale Ombudsman voert onderzoek naar de invorderingsstrategie van de FOD Financiën

Hoe haalt de fiscus zijn geld terug als de burger niet betaalt? De federale Ombudsman opende een onderzoek naar de manier waarop de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën fiscale schulden terugvordert. Uit de analyse van meer dan 200 klachten per jaar, blijkt dat er een aantal terugkerende problemen zijn die dieper onderzocht moeten worden. Het onderzoeksverslag zal eind dit jaar aan het parlement overhandigd worden.

 

lees meer
16/07/2018

Nationale feestdag: ontdek de federale Ombudsman in het parlement!

De federale Ombudsman verwacht u op 21 juli, tijdens de opendeurdag van het federaal parlement. Kom kennismaken met ons team, bezoek het parlement en ontdek hun opdracht en werking.

lees meer
22/06/2018

Ontmoeting met de Ombudsman van Senegal

Op 21 juni 2018 kreeg de federale Ombudsman bezoek van Alioune Badara Cissé, Ombudsman van de Republiek Senegal. Een interessante uitwisseling tussen ombudsmannen over hun werkmethodes ! 

lees meer
07/06/2018

Verschil tussen recht hebben en recht krijgen in gezinshereniging

De behandeling van de visumaanvragen voor gezinshereniging bij de Dienst Vreemdelingenzaken en/of de FOD Buitenlandse Zaken verloopt niet probleemloos. De federale Ombudsman wijst op een aantal belemmeringen die hij toelichtte in de commissie Binnenlandse Zaken van het parlement.

lees meer
22/05/2018

Franstalig netwerk van Ombudsmannen blaast 20 kaarsjes uit!

Al 20 jaar zet de “Association des Ombudsmans et Médiateurs de Francophonie” (AOMF), waarvan de federale Ombudsman een actief lid is, zich in voor de rechtsstaat en de grondrechten van burgers.

lees meer
23/04/2018

De federale Ombudsman wijst op het verschil tussen recht hebben en recht krijgen

Burgers hebben het moeilijk om hun rechten uit te oefenen. Dat stelt de federale Ombudsman vast in zijn jaarverslag 2017, op basis van de dagelijkse realiteit die hij ziet in zijn klachten. De federale Ombudsman: “Burgers rechten geven is één ding, maar dan moet ook alles worden gedaan opdat ze ook echt van die rechten kunnen gebruikmaken.”

lees meer